Pracovní skupiny

Pracovní skupiny EOSC CZ jsou důležitou otevřenou platformou pro přípravu a implementaci iniciativy EOSC v ČR. Jejich úkolem je dosahovat shody v akademické a výzkumné komunitě v otázce architektury, provozu a metadatových prvků EOSC v ČR. Navrhují také standardy pro Národní datovou infrastrukturu (NDI). Postupná implementace jejich doporučení začala v roce 2023. Podobu a jednání pracovních skupin iniciativy EOSC v ČR upravuje Statut a Jednací řád pracovních skupin iniciativy EOSC v České republice.

Do činnosti pracovních skupin se můžete zapojit i vy. Stačí se zaregistrovat do konkrétní pracovní skupiny níže.

Důležitost pracovních skupin v několika odrážkách:

 • Umožňují vytváření spolupráce mezi odborníky z různých oblastí, propojují tak jejich zkušenosti a znalosti. Zároveň slouží jako platformy pro diskuzi, spolupráci a řešení konkrétních problémů spojených s potřebami výzkumných komunit. Každá z pracovních skupin se zaměřuje na specifický aspekt EOSC (základní služby, správa citlivých dat, dlouhodobé ukládání dat, udržitelnost a další).
 • Vyznačují se odborným zaměřením a zahrnují experty z akademických a výzkumných institucí, průmyslu, vládních orgánů a dalších organizací.
 • Pomáhají definovat a formulovat strategii EOSC a přispívají k tvorbě standardů a směrnic, stejně jako nejlepších postupů pro EOSC.
 • Výsledkem jejich práce jsou doporučení a konkrétní opatření, která mohou vést k posílení a rozvoji EOSC.
 • Do implementace iniciativy EOSC v ČR se může zapojit každý prostřenictvím 12 otevřených pracovních skupin.

Pracovní skupiny EOSC CZ se dělí na dvě části:

 1. Základní (průřezové) pracovní skupiny
  Mají za cíl najít shodu vespolečném základu, architektuře a sdílených službách napříč Národní datovou infrastrukturou (NDI). Proto jsou v těchto skupinách zastoupeni odborníci napříč obory a specializacemi.

 2. Tematické (oborové) pracovní skupiny
  Jejich hlavním úkolem je najít shodu na potřebách, napojení oborové architektury do společného prostředí a ve specifických službách tematických (oborových) clusterů Národní datové infrastruktury (NDI). Jsou v nich zastoupeni zejména odborníci z daných oborových celků, které představují tzv. „tematické (oborové) clustery“.

Čtyři základní (průřezové) pracovní skupiny

Jedním z hlavních pilířů implementace EOSC v ČR je vybudování národní repozitářové platformy pro vědecká data. Ta má sloužit jako jeden ze základních prvků infrastruktury pro vědecká data v ČR, a to spolu s prostředím pro ukládání nestrukturovaných dat, výpočetním prostředím a prostředím pro spolupráci.

V návaznosti na workshop ze 23. září 2021, který se týkal implementace iniciativy EOSC v České republice, došlo koncem téhož roku k ustanovení a zahájení práce čtyř základních (průřezových) skupin, které se na vybudování platformy podílejí:

Osm tematických (oborových) pracovních skupin

Zároveň s odbornými pracovními skupinami začala postupná organizace takzvaných oborově-vědních (nyní tematických) pracovních skupin. Od jara 2022 došlo k ustanovení následujících tematických pracovních skupin a jedné odborné, zaměřující se na specifické potřeby práce s citlivými daty:

Informace pro členy pracovních skupin

Dokumentové úložiště slouží jako centrální místo pro spolupráci pracovních skupin. Zde můžete sdílet, ukládat a spravovat společné materiály. Každá pracovní skupina má v dokumentovém úložišti svou vlastní složku a přidělený MS Teams kanál. Přístup k tomuto úložišti získáte po úspěšné registraci do pracovní skupiny.

Aktuality

Pro optimalizaci práce členů pracovních skupin EOSC CZ jsme v pátek 10. 11. 2023 spustili nové dokumentové úložiště. To umožní jednodušší přístup prostřednictvím vlastních uživatelských Microsoft účtů, které běžně používáte. Přihlašování pomocí hostovských (guest) účtů z MU již není nutné. Staré uložiště jsme archivovali a je nyní dostupné pouze pro čtení, později bude zcela zrušeno. Všechny dokumenty jsou pro členy pracovních skupin k dispozici v novém dokumentovém úložišti a mohou být editovány.

Pro přístup je nezbytná registrace nebo re-registrace do nového systém.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.