Pracovní skupiny

Pracovní skupiny EOSC-CZ tvoří klíčovou součástí a otevřenou platformou přípravy i následné implementace iniciativy EOSC v ČR. Jejich cílem je hledání a nalézání konsensu v rámci akademické a výzkumné obce v ČR, a to nejen v otázce architektonické, provozní a metadatové implementace iniciativy EOSC v ČR. Pracovní skupiny také navrhují standardy, které budou závazné pro realizaci celé Národní datové infrastruktury (NDI). Postupná implementace doporučení a standardů pracovních skupin do produkčního provozu začne v roce 2023. 

Do činnosti pracovních skupin se můžete zapojit i vy. Stačí se zaregistrovat do konkrétní Pracovní skupiny níže. 

Důležitost pracovních skupin v několika odrážkách:

 • Umožňují vytváření spolupráce mezi odborníky z různých oblastí, propojují tak jejich zkušenosti a znalosti. Zároveň slouží jako platformy pro diskuzi, spolupráci a řešení konkrétních problémů spojených s potřebami výzkumných komunit. Každá z pracovních skupin se zaměřuje na specifický aspekt EOSC (základní služby, správa citlivých dat, dlouhodobé ukládání dat, udržitelnost a další).
 • Vyznačují se odborným zaměřením a zahrnují experty z akademických a výzkumných institucí, průmyslu, vládních orgánů a dalších organizací.
 • Pomáhají definovat a formulovat strategii EOSC a přispívají k tvorbě standardů a směrnic, stejně jako nejlepších postupů pro EOSC.
 • Výsledkem jejich práce jsou doporučení a konkrétní opatření, která mohou vést k posílení a rozvoji EOSC.
 • Do implementace iniciativy EOSC v ČR se může zapojit každý prostřenictvím 12 otevřených pracovních skupin.

Pracovní skupiny EOSC-CZ se dělí na dvě části:

 1. Základní (průřezové) pracovní skupiny
  Mají za cíl najít shodu vespolečném základu, architektuře a sdílených službách napříč Národní datovou infrastrukturou (NDI). Proto jsou v těchto skupinách zastoupeni odborníci napříč obory a specializacemi.

 2. Tematické (oborové) pracovní skupiny
  Jejich hlavním úkolem je najít shodu na potřebách, napojení oborové architektury do společného prostředí a ve specifických službách tematických (oborových) clusterů Národní datové infrastruktury (NDI). Jsou v nich zastoupeni zejména odborníci z daných oborových celků, které představují tzv. „tematické (oborové) clustery“.

Čtyři základní (průřezové) pracovní skupiny

Jedním z hlavních pilířů implementace EOSC v ČR je vybudování národní repozitářové platformy pro vědecká data. Ta má sloužit jako jeden ze základních prvků infrastruktury pro vědecká data v ČR, a to spolu s prostředím pro ukládání nestrukturovaných dat, výpočetním prostředím a prostředím pro spolupráci.

V návaznosti na workshop ze 23. září 2021, který se týkal implementace iniciativy EOSC v České republice, došlo koncem téhož roku k ustanovení a zahájení práce čtyř základních (průřezových) skupin, které se na vybudování platformy podílejí:

Osm tematických (oborových) pracovních skupin

Zároveň s odbornými pracovními skupinami začala postupná organizace takzvaných oborově-vědních (nyní tematických) pracovních skupin. Od jara 2022 došlo k ustanovení následujících tematických pracovních skupin a jedné odborné, zaměřující se na specifické potřeby práce s citlivými daty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.