Vzdělávání a lidské zdroje

Pro efektivní implementaci EOSC v ČR a zajištění jeho využití je nezbytné poskytnout udržitelný vzdělávací rámec a umožnit jednotlivcům i institucím rozvíjet kompetence potřebné pro správu a sdílení výzkumných dat. Pracovní skupina Vzdělávání a lidské zdroje v oblasti výzkumných dat si definovala dvě hlavní oblasti zájmu:

  • vzdělávání a podporu pro výzkumné pracovníky – bude zaměřena na rozšiřování kompetencí v oblasti správy a sdílení výzkumných dat pro začínající i praktikující výzkumné pracovníky,
  • vzdělávání pro „data support” – bude řešit otázku lidských zdrojů, nových pracovních pozic, studijních programů a kurzů pro tzv. „data stewards” a „data curators”. Jedná se o pracovníky, kteří budou výzkumníkům při práci s daty nápomocni. Naopak oblast “data science” (datoví analytici a vědci) je z pohledu práce této pracovní skupiny svébytnou oblastí bádání a není primární cílovou oblastí činnosti této pracovní skupiny.

Charta pracovní skupiny

Vedoucí skupiny:

  • Radka Římanová , Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

Zástupce vedoucí skupiny:

  • Prozatím není určen

Tajemnice:

  • Kateřina Martinovičová
Bez popisku

Přihlásit se do skupiny

Příjmení Jméno Instituce
Avdeeva Anastasia Charles University
Bočková Markéta Masarykova univerzita
Brejchová Illyria Masarykova univerzita
Černohlávková Petra Narodni Technicka Knihovna
Černý Martin České vysoké učení technické v Praze
Daneček Milan Masarykova univerzita
David Jiří Šlosar KNAV
Dědičová Petra Brno University of Technology
Dubská Eva Masarykova univerzita
Dvořák Jan Charles University
Faitová Miloslava Západočeská univerzita v Plzni
Fajčík Martin Brno University of Technology
Fejfar Jindřich KNAV
Firsová Naděžda Narodni Technicka Knihovna
Fryščáková Soňa České vysoké učení technické v Praze
Görner Tomáš Západočeská univerzita v Plzni
Greger David Charles University
Hanzlíková Dagmar Charles University
Hiřman Matyáš Charles University
Holešová Eva VSB - Technical University of Ostrava
Chudoba Jiří CESNET, z. s. p. o.
Chylíková Johana SOÚ AV ČR
Ircingová Tereza Vysoká škola ekonomická v Praze
Janečková Hana Narodni Technicka Knihovna
Janíček Milan Národní technická knihovna
Jarolímková Adéla Charles University
Javornícky Brumovská Tereza Charles University
Kalvas František Zapadoceska univerzita
Kopáčková Marta Masarykova univerzita
Kovářová Pavla Masarykova univerzita
Křen Michal Charles University in Prague
Machytková Marta České vysoké učení technické v Praze
Matějková Jitka Mendelova univerzita v Brně
Matyska Luděk Masarykova univerzita
Medlín Rostislav Zapadoceska univerzita
Melicharová Lucie University of Pardubice
Nečadová Karolína KNAV
Novák David ARÚP
Pajdla Petr Masarykova univerzita
Pancová Šimková Pavlína Mendelova univerzita v Brně
Pavlíček Martin Slezská univerzita v Opavě
Pešatová Karina VSB - Technical University of Ostrava
Plch Lukáš Masarykova univerzita
Podloucká Karolina Narodni Technicka Knihovna
Poláček Jiří Masarykova univerzita
Pospíchalová Eliška KNAV
Růžička Michal Masarykova univerzita
Růžička Jiří AMU
Římanová Radka Charles University
Schätz Martin Charles University
Slaninova Katerina VSB - Technical University of Ostrava
Smrž Pavel Brno University of Technology
Soukup Petr Charles University
Svobodova Radka Masarykova univerzita
SZTWIERTNIA Radomir Univerzita Palackého v Olomouci
Šmardová Martina Mendelova univerzita v Brně
Šťastná Milada Mendelova univerzita v Brně
Tassanyi Pavlína VSB - Technical University of Ostrava
Tršová Daniela Masarykova univerzita
Trtíková Ilona CESNET, z. s. p. o.
Valjentová Lucie VSB - Technical University of Ostrava
Volešák Francová Pavla Charles University
Vrba Zdeněk Charles University
Zemanová Veronika ÚČL AV ČR
Zizienová Marta Technical University of Liberec
Zuzjaková Šárka Zapadoceska univerzita
Zvoníková Kateřina Charles University
Zychová Kristýna CZU

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.