Materiálové vědy a technologie

Hlavním úkolem této skupiny je rychlé zmapování potřeb a definování pravidel pro ukládání a sdílení FAIR dat vědeckou komunitou z oblasti materiálových věd a technologií. Pro její práci je klíčová inventura používaných typů dat a jejich formátů, částečná standardizace metadatových struktur a jiných datových nástrojů, a to nejen pro ukládání, ale i sdílení dat. Skupina se bude podílet na koordinaci školení vědecké komunity v dovednostech data managementu a zavedení pozic data kurátorů a data stewardů pro kvalitní správu FAIR dat v těchto oborech. Klastr si bude brát inspiraci jak u zkušenějších českých kolegů z oborů částicové fyziky a „life sciences“, tak u zahraničních kolegů z oboru materiálových věd a technologií (primárně německých skupin NFDI).

Charta pracovní skupiny

Vedoucí skupiny:

  • Marek Cebecauer, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR

Zástupci vedoucího skupiny:

  • Jan Kočí, Technická univerzita v Liberci
  • Michal Urbánek, Vysoké učení technické v Brně

Tajemnice:

  • Michaela Capandová

Přihlásit se do skupiny

Bez popisku
Příjmení Jméno Instituce
Cebecauer Marek ÚFCH JH AV ČR v.v.i.
Čermák Petr Charles University
Daneček Milan Masarykova univerzita
Dědičová Petra Brno University of Technology
Drexler Matúš Vysoka skola chemicko-technologicka v Praze
Dušek Michal FZÚ AVČR
Fasurová Naděžda Mendelova univerzita v Brně
Fejfar Antonín FZÚ AVČR
Grulich Jiří Charles University
Grym Jan ÚFE AV ČR, v.v.i.
Horáček Michal ÚFCH JH AV ČR v.v.i.
Hurbanová Kamila ÚPT AVČR
Chumchal Věnceslav Technical University of Liberec
Kočí Jan Technical University of Liberec
Kormunda Martin Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Krátký Tomáš Centrum Hydraulického Výzkumu spol. s r.o.
Kulhánek Jonáš České vysoké učení technické v Praze
Lávička David Západočeská univerzita v Plzni
Mach František Západočeská univerzita
Malinský Petr ÚJF AV ČR
Mařík Robert Mendelova univerzita v Brně
Med Michal České vysoké učení technické v Praze
Medlín Rostislav Zapadoceska univerzita
Minár Ján Zapadoceska univerzita
Minhová Macounová Kateřina ÚFCH JH AV ČR v.v.i.
Novák Matyáš FZÚ AVČR
Pavlíček Martin Slezská univerzita v Opavě
Richtera Lukáš Mendelova univerzita v Brně
Skála Jiří Zapadoceska univerzita
Skůpa Jan Brno University of Technology
Svobodova Radka Masarykova univerzita
Šafránek Martin Západočeská univerzita
Šlang Stanislav University of Pardubice
Tarana Michal ÚFCH JH AV ČR v.v.i.
Urbánek Michal Brno University of Technology
Vališ Jan Vysoka skola chemicko-technologicka v Praze
Včelák Petr Zapadoceska univerzita
Vrba Zdeněk Charles University
Zach Jakub Technical University of Liberec
Zuzjaková Šárka Zapadoceska univerzita

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.