EOSC-CZ

 

European Open Science Cloud (EOSC) je evropská iniciativa zaměřená na rozvoj infrastruktury podporující postupy otevřené vědy v oblasti správy výzkumných dat. Nyní se začíná implementovat v ČR.

Implementace European Open Science Cloud (EOSC) v České republice si klade za cíl vytvořit národní uzel této evropské iniciativy a podpořit dobrou praxi v oblasti správy výzkumných dat napříč vědeckými komunitami. V rámci implementace Národní datové infrastruktury (NDI) vznikne společná platforma pro sdílení, správu a přístup k datům a výpočetním zdrojům pro výzkumné účely. NDI bude podporovat jak vědecké, tak multidisciplinární výzkumné aktivity a bude zahrnovat širokou škálu vědních oborů a disciplín.

Klíčové prvky implementace

  1. Pracovní skupiny EOSC-CZ (PS EOSC-CZ),
  2. Sekretariát EOSC-CZ,
  3. Národní metadatový adresář (NMA),
  4. Školící centrum EOSC-CZ,
  5. Národní repozitářová platforma (NRP),
  6. Propojení již existujících tematických/oborově-vědních datových repozitářů do společné národní datové infrastruktury (NDI),
  7. Lidské zdroje neboli "upskilling" akademických a výzkumných institucí, které se správou výzkumných dat postupně začínají.

Zapojení do iniciativy EOSC v ČR

Do implementace iniciativy EOSC v ČR se může zapojit každý prostřednictvím 12 otevřených pracovních skupin. Pracovní skupiny EOSC-CZ (PS EOSC-CZ) jsou důležité, protože umožňují vytváření spolupráce mezi odborníky z různých oblastí a disciplín, kteří mají různorodé zkušenosti a znalosti v oblasti správy výzkumných dat i konkrétních oborů. PS EOSC-CZ slouží jako platformy pro diskuzi, spolupráci a řešení konkrétních problémů spojených s potřebami výzkumných komunit. Každá pracovní skupina se zaměřuje na specifický aspekt implementace iniciativy EOSC v ČR, jako jsou např. základní služby, správa citlivých dat, dlouhodobé ukládání dat, udržitelnost a další.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.