Sociální vědy

Tato pracovní skupina se zaměřuje na výzkumná data relevantní pro sociální vědy, a to bez ohledu na jejich disciplinární původ a metodologii. Do centra jejího zájmu spadají zejména data produkovaná pracovišti základního i aplikovaného výzkumu v rámci sociologie, ekonomie, politologie, psychologie a dalších disciplín sociálních věd. Významné je mezioborové využívání dat ze sociálněvědních výzkumů, respektive dat z jiných vědních oborů přispívajících k řešení souvisejících otázek.

Mezi její hlavní cíle patří:

  1. monitoring prostředí datových zdrojů relevantních pro sociálněvědní výzkum v ČR,
  2. nastavení postupů a procesů implementace relevantních datových zdrojů do budovaného národního prostředí pro ukládání a zpracování vědeckých dat (s ohledem na specifika sociálněvědních výzkumů),
  3. identifikace významných mezioborových propojení v oblasti datových zdrojů, souvisejících standardů a technologických otázek práce s daty i jejich sdílení, které je relevantní pro sociální vědy,
  4. definování možností a principů podpory datového managementu ve výzkumné praxi a odborném výcviku práce s daty s ohledem na sdílení datových zdrojů v sociálněvědním výzkumu.

Charta pracovní skupiny

Vedoucí skupiny:

  • Jindřich Krejčí, Sociologický ústav AV ČR

Zástupce vedoucího skupiny:

  • Ilona Trtíková, Sociologický ústav AV ČR

Tajemnice:

  • Veronika Ambrozová
Bez popisku

Přihlásit se do skupiny

Příjmení Jméno Instituce
Bienertová Vašků Julie Masarykova univerzita
Čeněk Jiří Mendelova univerzita v Brně
Čížek Tomáš SOÚ AV ČR
Daneček Milan Masarykova univerzita
Dvořák Martin Masarykova univerzita
Fejfar Jindřich KNAV
Greger David Charles University
Hlinka Jaroslav UI AV ČR
Janderová Kateřina KNAV
Javornícky Brumovská Tereza Charles University
Kalvas František Zapadoceska univerzita
Kaše Vojtěch Masarykova univerzita
Katrňák Tomáš Masarykova univerzita
Kehmová Soňa Mendelova univerzita v Brně
Klsák Adam Charles University
Klusáček Jan SOÚ AV ČR
Kreidl Martin Masarykova univerzita
Krejčí Jindřich SOÚ AV ČR
Kroupa Aleš Google
Leontijeva Jana SOÚ AV ČR
Lošťák Michal CZU
Lukavský Jiří Charles University
Macháčková Petra CESNET, z. s. p. o.
Matějková Jitka Mendelova univerzita v Brně
Ouředníček Martin Charles University
Palanský Miroslav Charles University
Pavlíček Martin Slezská univerzita v Opavě
Pertold Filip Google
Pilátová Aneta Masarykova univerzita
Plecitá Klára SOÚ AV ČR
Plch Lukáš Masarykova univerzita
Sláma Jiří Vysoká škola ekonomická v Praze
Smrž Pavel Brno University of Technology
Soukup Petr Charles University
Šťastná Milada Mendelova univerzita v Brně
Trtíková Ilona CESNET, z. s. p. o.
Vávra Martin SOÚ AV ČR
Vrba Zdeněk Charles University
Zvoníková Kateřina Charles University
Zychová Kristýna CZU

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.