Sociální vědy

Tato pracovní skupina se zaměřuje na výzkumná data relevantní pro sociální vědy, a to bez ohledu na jejich disciplinární původ a metodologii. Do centra jejího zájmu spadají zejména data produkovaná pracovišti základního i aplikovaného výzkumu v rámci sociologie, ekonomie, politologie, psychologie a dalších disciplín sociálních věd. Významné je mezioborové využívání dat ze sociálněvědních výzkumů, respektive dat z jiných vědních oborů přispívajících k řešení souvisejících otázek.

Mezi její hlavní cíle patří:

  1. monitoring prostředí datových zdrojů relevantních pro sociálněvědní výzkum v ČR,
  2. nastavení postupů a procesů implementace relevantních datových zdrojů do budovaného národního prostředí pro ukládání a zpracování vědeckých dat (s ohledem na specifika sociálněvědních výzkumů),
  3. identifikace významných mezioborových propojení v oblasti datových zdrojů, souvisejících standardů a technologických otázek práce s daty i jejich sdílení, které je relevantní pro sociální vědy,
  4. definování možností a principů podpory datového managementu ve výzkumné praxi a odborném výcviku práce s daty s ohledem na sdílení datových zdrojů v sociálněvědním výzkumu.

Vedoucí skupiny:

  • Jindřich Krejčí, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Zástupce vedoucího skupiny:

  • Ilona Trtíková, Sociologický ústav AV ČR
Bez popisku

Přihlásit se do skupiny

Příjmení Jméno Instituce
Coufalová Vladimíra CESNET, z. s. p. o.
Čeněk Jiří Mendelova univerzita v Brně
Daneček Milan CESNET, z. s. p. o.
Daneček Milan Masarykova univerzita
Dvořák Martin Masarykova univerzita
Fejfar Jindřich KNAV
Ferencei Lucia Vysoká škola ekonomická v Praze
Janderová Kateřina KNAV
Kalvas František Zapadoceska univerzita
Kehmová Soňa Mendelova univerzita v Brně
Kreidl Martin Masarykova univerzita
Lošťák Michal CZU
Lukavský Jiří Charles University
Macháčková Petra CESNET, z. s. p. o.
Ouředníček Martin Charles University
Skrášek Adam Masarykova univerzita
Smrž Pavel Brno University of Technology
Šťastná Milada Mendelova univerzita v Brně
Trtíková Ilona CESNET, z. s. p. o.
Vrba Zdeněk Charles University
Zychová Kristýna CZU

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.