Pracovní skupiny iniciativy EOSC znají své nové zástupce

Iniciativa EOSC CZ (European Open Science Cloud v České republice) má za sebou první volby vedoucích pracovních skupin. Dvanáct demokraticky zvolených lídrů získalo mandát k vedení pracovních skupin iniciativy směrem k inovacím a pokroku v oblasti správy výzkumných dat. Zvolení vedoucí pracovních skupin budou hrát klíčovou roli při definování strategie iniciativy a řešení konkrétních výzev spojených s Národní datovou infrastrukturou.

27. 3. 2024 EOSC CZ SekretariátÚstav výpočetní techniky

Bez popisku

Členové pracovních skupin vybírali vedoucí dvanácti pracovních skupin iniciativy EOSC CZ. Všichni předložili voličům své profesní medailonky, kde prezentovali své dosavadní pracovní zkušenosti, což umožnilo voličům se s kandidáty před volbou lépe seznámit. Vedoucí nejen vede skupinu, navrhuje také témata a směřuje danou komunitu. Má proto unikátní možnost ovlivnit směřování správy výzkumných dat v ČR.

Proces voleb se uskutečnil online skrze elektronické hlasování. Každý volič měl možnost v termínu 18.–21. března odevzdat svůj hlas. Oprávněnými voliči byli všichni členové pracovní skupiny, kteří se řádně registrovali do konkrétní pracovní skupiny do 17. 3. 2024. Volební proces proběhl v souladu se Statutem a jednacím řádem iniciativy EOSC v České republice. Pro získání mandátu bylo nutné získat alespoň 25 % hlasů z celkového počtu všech odevzdaných.

Podle Michaely Ručkové, jedné z hlavních organizátorek voleb, byly volby mimořádnou příležitostí k posunu inciativy a české vědy: “Prostřednictvím demokratického volebního procesu je zajištěno, že pracovní skupiny iniciativy EOSC CZ budou i nadále řízeny vysoce kvalifikovanými odborníky, kteří disponují nezbytnými znalostmi a podporou komunity. Tito lídři nejsou pouze klíčovými postavami na národní úrovni, nýbrž mohou aktivně formovat evropské standardy a postupy v oblasti správy výzkumných dat.”

Noví vedoucí se chopí svých funkcí od 26. března 2024. Další volby se budou konat za dva roky, tedy na jaře roku 2026.

Architektura národní datové infrastruktury
David Antoš
CESNET / e-INFRA CZ

Metadata
Petra Černohlávková
Národní technická knihovna

Základní služby
Michal Růžička
ÚVT Masarykova Univerzita / e-INFRA CZ

Vzdělávání a lidské zdroje
Radka Římanová
Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

Bio/zdraví/potraviny
Jiří Vondrášek
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR / ELIXIR – CZ

Materiálové vědy a technologie
Marek Cebecauer
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR

Data management pro umělou inteligenci a strojové učení
Jan Martinovič
IT4Innovations národní superpočítačové centrum VŠB – TUO

Sociální vědy
Jindřich Krejčí
Sociologický ústav AV ČR

Fyzikální vědy
Jiří Chudoba
Evropská organizace pro jaderný výzkum (CERN)

Humanitní vědy a umění
Jan Hajič
Univerzita Karlova / LINDAT / CLARIAH-CZ

Enviromentální vědy
Jana Klánová
Masarykova univerzita / RECETOX

Citlivá data
Zdenka Dudová
BBMRI.cz / Masarykův onkologický ústav

Tisková zpráva ke stažení zde.


European Open Science Cloud (EOSC) je evropská iniciativa, která se zaměřuje na rozvoj infrastruktury podporující otevřenou vědu v oblasti správy výzkumných dat. V rámci této širší evropské snahy vznikl na národní úrovni projekt IPs EOSC-CZ. Ten zodpovídá za implementaci této iniciativy v České republice. Hlavním cílem iniciativy EOSC CZ je vytvořit národní verzi této evropské iniciativy a podporovat osvědčené postupy ve správě výzkumných dat napříč různými vědeckými komunitami. Hlavním záměrem iniciativy EOSC CZ je vytvoření Národní datové infrastruktury (NDI), což je budoucí platforma pro sdílení, správu a přístup k datům pro výzkumné účely. NDI má podporovat nejen vědecké aktivity, ale i multidisciplinární výzkum, zahrnující širokou škálu vědních oborů a disciplín. Zapojení do podpory iniciativy EOSC v České republice je otevřené každému prostřednictvím dvanácti pracovních skupin EOSC CZ.

Kontakt pro média

Marie Hošťálková

PR & marketing EOSC CZ


telefon: 771 296 245
e‑mail:

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.