Úvod do organizace znalostí: řízené slovníky, ontologie

  • 22. června 2023
    9:30 – 10:45
  • online

Klíčovou oblastí pro zpracování, zpřístupnění a vyhledávání informací je organizace znalostí. Přednáška bude zaměřena na základní principy a metody týkající se efektivního pořádání a správy znalostí. Budou přiblíženy základní nástroje typu řízených slovníků, klasifikací, tezaurů, ontologií a grafů znalostí, a to s ohledem na jejich formální a věcnou strukturu, funkce a využití. Jednotlivé druhy těchto sémantických nástrojů budou představeny i na konkrétních příkladech existujících systémů.

Přínost pro účastníky: Účastníci by měli získat celkový obrázek o dané problematice, být schopni rozlišit a popsat základní principy organizace znalostí a orientovat se v základních druzích sémantických nástrojů.

Úroveň: začátečník

Jazyk: čeština

Předpoklady: Absolvované přednášky o metadatech I a metadatech II, nebo zhlédnutý záznam.

Lektoři: Josef Schwarz

Registrace

Záznam:

Josef Schwarz

Josef Schwarz (*1974) se dlouhodobě zabývá problematikou pořádání informací, věcného zpracování a vyhledávání dokumentů především z metodologického a praktického hlediska; v této oblasti se podílí na realizaci projektů, přednáší a poskytuje konzultace. V současnosti pracuje jako digitální kurátor v Centru informačních technologií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v projektu LINDAT/CLARIAH-CZ.

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.