Úvod do metadat II: metadata v kontextu NRP

  • 15. června 2023
    10:00 – 12:00
  • online

Druhý blok webináře k úvodu do metadat bude navazovat na první blok (8. 6.) a bude se skládat z několika kratších přednášek. V úvodu bude shrnuto, co zaznělo v prvním bloku, popřípadě budou doplněny další terminologické pojmy a zodpovězeny dotazy z prvního bloku k metadatové terminologii. Druhá část doplní informace o užívaných formátech (jazycích) pro metadatová schémata, zejména budou představeny JSON, JSON-LD a YAML. Významnou částí bude úvod do otevřených dat a schématu DCAT. Blok zakončíme představením schématu DataCite, které je nezbytné respektovat kvůli získávání identifikátoru DOI pro výzkumná data. Následovat budou otázky účastníků a diskuse.

Úroveň: začátečník, středně-pokročilý, pokročilý

Jazyk: čeština

Předpoklady: Zájem o problematiku metadat.

Lektoři: Petra Černohlávková, Hana Vyčítalová

Zvaní přednášející: Miroslav Šimek, Jakub Klímek

Registrace

Registrace byla ukončena

Záznam:

Petra Černohlávková

Petra Černohlávková působí v Národní technické knihovně jako vedoucí Centra repozitářů a správy metadat. Dlouhodobě se zabývá problematikou digitálních repozitářů, perzistentních identifikátorů a metadatovým popisem dokumentů i výzkumných dat. V projektu CARDS je odborným garantem klíčové aktivity 3 - Metodická podpora práce s metadaty výzkumných dat a perzistentními identifikátory a kromě toho je i vedoucí pracovní skupiny Metadata EOSC-CZ. Aktivně se podílí na přípravě projektu Národní repozitářové platformy.

Hana Vyčítalová

Hana Vyčítalová působí v Národní technické knihovně v týmu Centra repozitářů a správy metadat jako koordinátor metadatové podpory. Dlouhodobě se věnuje digitálním repozitářům a šedé literatuře, v posledních třech letech se zaměřuje primárně na metadatový popis dokumentů a výzkumných dat. Aktivně působí v pracovní skupině Metadata EOSC-CZ, kde je zástupcem vedoucí této skupiny, a v dalších mezinárodních pracovních skupinách.

Miroslav Šimek

Miroslav Šimek je architektem národního metadatového adresáře, od začátku stoletíse pohybuje v prostředí formátů pro výměnu dat mezi systémy.

Jakub Klímek

Jakub Klímek působí v oblasti otevřených a propojených dat od roku 2013 jako výzkumník na Karlově Univerzitě se zaměřením na tvorbu a využívání propojených dat pro zlepšení datové interoperability. Od roku 2015 pak také působí v týmu Národního koordinátora otevřených dat na Ministerstvu vnitra a nyní v Digitální a informační agentuře, kde je zodpovědný za tvorbu datových standardů v podobě otevřených formálních norem a tvorbu, provoz a rozvoj Národního katalogu otevřených dat založeného na standardech DCAT a DCAT-AP.

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.