Volby vedoucích pracovních skupin EOSC CZ: O volebních komisích a hledání kandidátů

Členové pracovních skupin iniciativy European Open Science Cloud v České republice (EOSC CZ) už v březnu rozhodnou o svých zástupcích. Nedílnou součástí volebního procesu je také sestavení volebních komisí, které zastávají důležitou roli v zajištění spravedlivého průběhu hlasování. Blížící se volby buď otevřou dveře pro nové tváře v rámci EOSC komunity, nebo potvrdí pozici již zkušených lídrů. Zjistěte, jak vzniká volební komise, kdo může být v roli kandidáta a jaký význam má celý volební proces pro budoucnost iniciativy EOSC v České republice.

6. 2. 2024 Marie Hošťálková

Bez popisku

Demokratický volební proces vedoucích pracovních skupin evropské iniciativy EOSC v České republice představuje důležitý milník. Vedoucí pracovních skupin fungují jako hlavní reprezentanti, kteří koordinují aktivity skupin a přispívají k rozvoji otevřené vědy v České republice. Zajištění demokratičnosti a transparentnosti v průběhu voleb klade důraz na význam volebních komisí. Před samotným volebním procesem se ve všech 12 pracovních skupinách vytvářejí komise, sestavené z tajemníka a dvou členů dané skupiny. Jejich hlavním úkolem je dohlížet na průběh voleb od počátku až po vyhlášení výsledků, zároveň zodpovídají za objektivní a důvěryhodný proces výběru vedoucího pracovní skupiny.

"Volební komise plní roli strážců celého volebního procesu, a to od samého počátku až po jeho uzavření. Stanovuje harmonogram voleb a pravidel pro předkládání návrhu na vedoucího a také vyhlašuje samotný sběr kandidátů. Členové volební komise mají každý právo hlasovat ve volbách, kromě tajemníka. Aby byla pozice tajemníka naprosto nestranná, volební hlas nemá a samozřejmě nemůže kandidovat,“ upřesňuje Michaela Ručková, tajemnice pracovních skupin Základní služby a Architektura národní datové infrastruktury, která je zároveň také jednou z hlavních organizátorů voleb za Sekretariát EOSC CZ.

Důležitými protagonisty každého volebního procesu jsou samotní kandidáti na vedoucího pracovní skupiny. Kandidáti musí být členy příslušné pracovní skupiny a zároveň nemohou být ve volební komisi. Před hlasováním mají možnost prezentovat své vize a plány, a tak představit ostatním členům, jakým způsobem budou přispívat k cílům EOSC.

Podle slov Jiřího Marka, vedoucího Sekretariátu EOSC CZ, platí: „O pozici vedoucího pracovní skupiny může projevit zájem jakýkoliv člen. Potenciálním kandidátem, a tedy i budoucím vedoucím, může být jak zkušený profesor s mnohaletou praxí v akademickém prostředí, tak i mladý výzkumník na začátku své vědecké kariéry, který se angažuje v oblasti Open Science a aktivně se v ní zapojuje.“

Zvolení vedoucího pracovní skupiny vyžaduje alespoň 25 % platných odevzdaných hlasů pro nejméně jednoho kandidáta při minimální 30% volební účasti. To zajišťuje, že volba bude odrazem široké podpory v rámci skupiny. Hlasování probíhá anonymně pomocí standardizovaného volebního softwaru, který představuje otevřenou a bezpečnou platformu pro demokratický průběh voleb. Po uzávěrce hlasování a vyhodnocení výsledků bude vyhlášen vítěz volby, tedy kandidát s nejvyšší podporou. Sekretariát EOSC CZ zveřejní úspěšné uchazeče také na oficiální webové stránce iniciativy EOSC CZ.

Oznámení nového vedoucího je rozhodujícím krokem pro směřování pracovní skupiny a bude mít významný přínos pro rozvoj iniciativy EOSC v České republice. Zůstaňte s námi během probíhajících voleb. Budeme vás průběžně informovat o aktuálním dění.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.