Historicky první volby vedoucích pracovních skupin EOSC CZ: Otevíráme novou kapitolu české vědy

Členové pracovních skupin iniciativy European Open Science Cloud (EOSC) v České republice se chystají na historický moment – poprvé si sami zvolí své zástupce. V březnu 2024 budou mít možnost vybrat osobu, která bude reprezentovat skupinu a společně s tajemníkem vést pravidelná setkání. Volba vedoucího proběhne tajnou volbou z dobrovolných kandidátů. Přečtěte si, proč jsou tyto volby významné, jaký dopad budou mít na českou vědeckou komunitu a jak bude celý proces hlasování probíhat.

22. 1. 2024 Marie Hošťálková

Bez popisku

Vedoucí pracovních skupin mají klíčovou roli v řízení a koordinaci aktivit pracovních skupin v rámci iniciativy EOSC v České republice. Aktuálně existuje dvanáct pracovních skupin, které se zaměřují na různé oblasti, například zdraví, materiálové vědy, umělá inteligence pro správu dat a další. Pracovní skupiny úzce spolupracují s cílem dosáhnout shody a stanovit pravidla pro implementaci iniciativy EOSC v České republice. Tato pravidla budou platit také pro projekt Národní repozitářové platformy (NRP), který si klade za cíl vytvoření sjednocené platformy podporující sdílení, správu a přístup k výzkumným datům.

Jako důležití aktéři iniciativy ovlivňují vedoucí pracovních skupin úspěšnost cílů a úkolů iniciativy EOSC v České republice. A v rámci své role zajišťují, že bude práce skupin v souladu s cíli a principy EOSC a že budou vytvářeny a dodržovány standardy pro sdílení výzkumných dat. Během dvouletého období, jež pokrývá jejich funkční role, mají za úkol zajišťovat několik činností. To zahrnuje svolávání a řízení schůzek skupiny, navrhování programu a moderování diskuzí týkajících se datové problematiky podle specifického zaměření pracovní skupiny.

Jak zdůrazňuje Jaroslav Juráček působící jako tajemník skupiny Bio/zdraví/potraviny: „Vedení pracovních skupin představuje jedinečnou výzvu, která zahrnuje spolupráci s velmi různorodou skupinou jednotlivců s odlišným zaměřením a potřebami, avšak společným cílem posunout českou vědu. Tato úloha není vůbec jednoduchá, a proto se snažíme aktivně vypomáhat i my, tajemníci pracovních skupin.”

První elektronické volby vedoucích pracovních skupin proběhnou v březnu 2024. Elektronické hlasování umožní členům pracovních skupin širokou účast bez omezení jejich geografické polohy. Každý člen má právo hlasovat a předložit svou kandidaturu na vedoucího. Korektnost voleb zaručuje volební komise složená z tajemníka a dalších dvou členů skupiny. Ta připraví harmonogram volby a zveřejní pravidla. Po vyhlášení volby následuje sběr kandidatur a po jeho uzavření bude organizováno samotné hlasování. Volba vedoucího pracovní skupiny je tajná a vyžaduje aktivní účast alespoň 30 % zaregistrovaných členů pracovní skupiny. Vítěz volby musí získat alespoň 25 % platných hlasů.

Podle Michala Podhoranyiho, tajemníka pracovní skupiny Data management pro umělou inteligenci a strojové učení, se jedná o historický okamžik. Dodává: „Online volby představují značnou výzvu. Často diskutovaným tématem je obava o bezpečnost, protože digitální prostředí je náchylné ke kybernetickým útokům, které by mohly ohrozit integritu volebního procesu. Pečlivě jsme proto vybrali volební software využívající šifrování a bezpečné ověřování totožnosti, abychom ochránili osobní údaje voličů a zajistili bezproblémový průběh. Důvěra všech účastníků voleb v náš volební systém je pro nás klíčová."

Výběr vedoucích pracovních skupin má zásadní význam pro vědeckou komunitu. Systém voleb zajišťuje, že pracovní skupiny iniciativy EOSC v České republice budou i nadále řízeny kompetentními a motivovanými vědci s vizí a schopnostmi dosáhnout stanovených cílů. Vedoucí pracovních skupin zastávají také klíčovou roli v mezinárodním kontextu, kde reprezentují českou vědeckou komunitu a aktivně přispívají k formování evropských standardů a postupů v oblasti správy výzkumných dat. Výsledek voleb tak ovlivní nejen budoucí směřování jednotlivých pracovních skupin, ale též celkovou reputaci a postavení České republiky v rámci mezinárodní vědecké komunity.

O průběhu přípravy voleb a jednotlivých krocích budeme na našem webu průběžně informovat.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.