Právní aspekty správy výzkumných dat

  • 9. října 2023
    9:00 – 16:30
  • Komenského nám. 220/2, Brno-střed budova K2 ve 3. patře, Zasedací místnost Sira Rogera Scrutona č. 300

Seminář právní aspekty správy výzkumných dat pro Vás přinese základní vhled do problematiky správy osobních údajů a navazujících právních režimů duševního vlastnictví. Seminář bude uveden krátkou kontextovou přednáškou, která zasadí právní aspekty správy výzkumných dat do různých kontextů, se kterými se účastnici mohou v rámci akademického prostředí setkat (projektové, komercializace apod.). Následovat budou dvě odborné přednášky (téma data a osobní údaje a data a duševní vlastnictví). Na závěr bude následovat shrnutí a závěrečná diskuse a zasazení teorie do praktických otázek a odpovědí.

Úroveň: začátečník

Jazyk: čeština

Předpoklady: Zájem o problematiku.

Lektoři: Lucie Smolka (Výzkumná data a duševní vlastnictví), Jakub Míšek (Výzkumná data a právní aspekty ochrany osobních údajů), Jiří Marek (Právní aspekty správy výzkumných dat: úvod a závěr)

Prezentace ze semináře

Registrace

Registrace byla ukončena.

JUDr. Lucie Smolka, Ph.D.

JUDr. Lucie Smolka, Ph.D. je advokátkou, vede soukromou advokátní praxi pod názvem Lawado | law of ideas. Specializuje se na právo duševního vlastnictví, právo nových technologií a softwarové právo, v těchto oblastech také pravidelně přednáší a publikuje. Vede spolek Open Content, který se zabývá výzkumem otázek práva a moderních technologií a působí jako Legal lead české větve organizace Creative Commons. Je členkou výboru Otevřených měst, kde se soustředí na právní aspekty open source, a vede právní skupinu při EU OSPO Network.

Jakub Míšek, Ph.D.

Jakub Míšek, Ph.D. působí jako odborný asistent na Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Zaměřuje se převážně na otázky data governance a informačních práv, tedy problematiku ochrany soukromí, osobních údajů, svobodného přístupu k informacím a práv k datům obecně. Od roku 2015 je členem Pracovní skupiny pro otevřená data Ministerstva vnitra ČR (od r. 2023 Digitální a informační agentury), kde se zapojuje do přípravy legislativních materiálů a má na starosti metodickou právní podporu při zveřejňování otevřených dat. Od roku 2019 je členem rozkladové komise Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Mgr. Ing. Jiří Marek

Mgr. Ing. Jiří Marek pracuje jako vedoucí sekretariátu EOSC-CZ (administrativní a logistická jednotka na pomoc s implementací European Open Science Cloud (EOSC) v ČR). V rámci Masarykovy univerzity navíc zastává roli Open Science manažera. Je jedním z iniciátorů Brněnské deklarace open source (https://www.otevrenamesta.cz/declaration) s cílem vytvořit českou Národní kancelář open source programu (OSPO) pro veřejný sektor a akademickou sféru. Jiří je chemik (specializace vodíkové technologie) a právník (se specializací na Open Access, Open Agenda a autorské právo) se zájmem o moderní vývoj měst.

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.