Praktické otázky licencování

 • 24. dubna 2024
  10:00 – 12:00
 • online

Anotace: V rámci této přednášky se budeme věnovat problematice licencí. Zaměříme se nejen na pojem licence k právům duševního vlastnictví jako takový, ale rozebereme i specifická témata, jako jsou veřejné licence (např. Creative Commons), open-source licence na softwarové komponenty (např. GNU GPL, MIT, BSD a další) a licencování databází. Dále se budeme bavit o tom, jak k licencování přistupovat prakticky, tedy jakou licenci zvolit a naopak kterým se v určitých situacích raději vyhnout, a to jak z pohledu poskytovatele licence (tedy když chceme umožnit užití našeho díla určitých podmínek), tak z pohledu nabyvatele (tedy pokud potřebujeme využít cizí autorské dílo).

Přínos pro účastníky: 

 • Základní pochopení pojmu licence: Účastníci získají jasný přehled o tom, co znamená licence k právům duševního vlastnictví.
 • Rozbor veřejných licencí: Pochopení konceptu veřejných licencí, zejména Creative Commons, což umožní účastníkům lépe porozumět možnostem sdílení a využívání obsahu.
 • Praktický pohled na open-source licence: Představení známých open-source licencí (GNU GPL, MIT, BSD) poskytne účastníkům vhled do právních aspektů softwarového licencování.
 • Licencování databází: Seznámení s problematikou licencování databází, což je klíčové pro ty, kteří pracují s daty a potřebují porozumět právním aspektům jejich využívání.
 • Praktický přístup k licencování: Vhled do praktických aspektů licencování, včetně výběru správné licence v závislosti na konkrétní situaci.
 • Rozlišení pohledů poskytovatele a nabyvatele licence: Porozumění rozdílům v pohledu poskytovatele licence, který chce omezit nebo umožnit užití svého díla, a nabyvatele, který potřebuje využít cizí autorské dílo.
 • Rady pro rozhodování v konkrétních situacích: Poskytnutí praktických rad pro situace, kdy je vhodné zvolit určitou licenci a naopak, kdy je lepší se jí vyhnout.

Úroveň: začátečník, středně-pokročilý, pokročilý

Jazyk: čeština

Předpoklady: Zájem o problematiku duševního vlastnictví a otázek spojených s licencováním, open-source software, pořizováním a publikováním databází, veřejnými i proprietárními licencemi.

Lektor: Mgr. Martin Loučka

Záznam:

Mgr. Martin Loučka

Martin Loučka je advokát specializující se na právo v digitálním světě. Ve své praxi řeší právní otázky duševního vlastnictví, ochrany a licencování softwaru, ochranných známek a databází, včetně vyjednávání souvisejících obchodních smluv. Zaměřuje se též na ochranu osobních údajů. Kromě členství v České advokátní komoře je členem české národní skupiny ALAI (Mezinárodní sdružení literární a umělecké) a spolku Open Content, z.s., v rámci kterého s kolegy podporují fungování Creative Commons v ČR. Mimo advokátní praxi se zabývá vývojem softwaru.

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.