EOSC Symposium 2023: Pokrok v oblasti otevřené vědy je na dosah

Spolupráce, sdílení informací a otevřený přístup k výzkumu. To jsou základní stavební kameny pro získávání nových poznatků a vývoj inovací ve vědě. Pomáhat v propojování vědeckého světa má za cíl evropská iniciativa European Open Science Cloud (EOSC). Zástupci iniciativy EOSC z celé Evropy se ve dnech 20. - 22. 9. setkali ve španělském Madridu. Na EOSC Sympoziu 2023 diskutovali budoucí kroky, priority a směřování iniciativy také zástupci EOSC v České republice.

3. 10. 2023 Marie Hošťálková

Bez popisku

Evropská iniciativa EOSC si klade ambiciózní cíl, a to vytvořit infrastrukturu potřebnou pro rozvoj otevřené vědy, podporu vědecké spolupráce a urychlení výzkumu. O klíčových sděleních EOSC a budoucím směřování a výzvách, kterým vědci a výzkumní pracovníci čelí, diskutovali zástupci EOSC z celé Evropy na třídenním setkání v Madridu. To se uskutečnilo v rámci předsednictví Španělska v Radě EU. Na letošním sympoziu se sešli zástupci z oblasti vědy, výzkumu a inovací, včetně odborníků na otevřenou vědu a tvůrců politik. Českou republiku na EOSC Sympozium 2023 reprezentovali zástupci z Masarykovy univerzity, která koordinuje projekt EOSC-CZ prostřednictvím Ústavu výpočetní techniky, spolu s kolegy ze sdružení CESNET a IT4I národního superpočítačového centra v Ostravě.

První den sympozia zahájil svým projevem Michael Arentoft, vedoucí oddělení Open Science Generálního ředitelství pro vědu a inovace Evropské komise, na kterého navázal Gonzalo Arévalo, generální ředitel pro Research Planning ze španělského ministerstva pro vědu a inovace. Celý den se nesl v duchu hodnocení už dosažených EOSC úspěchů za poslední rok. Jako výjimečný projekt s už viditelnými výsledky přednášející vyzdvihli rozvoj sdílení dat v oceánském a pobřežním výzkumu, který je klíčový pro všechny přímořské evropské státy.

V rámci panelových diskusí dále účastníci sympozia probíralitechnické aspekty celého EOSC systému, vytvoření kvalitní a také vysoce zabezpečené platformy pro sběr výzkumných dat a zapojení vědecké komunity do činnosti iniciativy EOSC. „Těšíme se na další vývoj EOSC iniciativy napříč Evropou. Následující rok je pro EOSC jako první den v novém domě po několika letech stavění a příprav. A je skvělé vidět, že toto nadšení je univerzální, bez ohledu na to, ve které evropské zemi EOSC realizujeme,“ zhodnotil atmosféru prvního dne Jiří Marek, vedoucí EOSC kanceláře.

O budoucnosti EOSC v Evropě diskutovali prezentující druhý a třetí den sympozia. Tématem panelových diskusí byly konkrétní kroky, které povedou k rozšíření iniciativy ve všech zapojených zemích.Hlavním cílem je dosáhnout vyváženého zapojení mezi regiony v projektu Evropského výzkumného prostoru propojujícího vědce, vědecké instituce a výzkum v Evropě. Ať už jde o výzkum, technologie nebo inovace, každý region má svůj vlastní příběh a perspektivu. Na letošním sympoziu prezentovali své úspěchy a pohled na aktuální vývoj EOSCu v jejich zemi zástupci Chorvatska, Německa, Řecka a Švédska.

Rezonovaly sekce reflektující aktivity EOSC asociace, která usiluje o rozvoj otevřené vědy s cílem vytvářet nové poznatky, inspirovat, vzdělávat a podporovat inovace, dostupnost a transparentnost. Dalšími tématy byly způsoby financování a řízení iniciativy EOSC po roce 2027 anebo nový koncept „EOSC Nodes“. Dle Olgy Bohuslavové, specialistky mezinárodních vztahů Sekretariátu EOSC CZ přineslo výroční setkání evropské EOSC komunity vhled do fungování celého ekosystému: „Na sympoziu byly nastaveny další kroky pro následujících období. A v neposlední řadě všichni zúčastnění, v onlinu i offlinu, dostali velký prostor vyjádřit zpětnou vazbu na nastíněný vývoj, a tím významně ovlivnit EOSC budoucnost.“

Každoroční EOSC Sympozium je hlavní událostí iniciativy EOSC v Evropě. I když se zástupci iniciativy EOSC v České republice zúčastnili setkání i v minulosti, až letos šlo o jejich plnohodnotné zapojení. V září 2023 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT ČR) schválilo financování projektu „IPs EOSC-CZ“, který tuto iniciativu v Česku zastřešuje. Tím byla iniciativa EOSC CZ oficiálně odstartována. Silná podpora EOSCu v České republice byla na letošním sympoziu potvrzena v neformálních bilaterálních jednání se zástupci EOSC iniciativy z různých členských států. Na EOSC Sympoziu 2023 zástupci z České republiky, Slovenska, Rakouska a Polska dohodli také vzájemnou bližší spolupráci.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.