EOSC Symposium 2023: Pokrok v oblasti otevřené vědy je na dosah

Spolupráce, sdílení informací a otevřený přístup k výzkumu. To jsou základní stavební kameny pro získávání nových poznatků a vývoj inovací ve vědě. Pomáhat v propojování vědeckého světa má za cíl evropská iniciativa European Open Science Cloud (EOSC). Zástupci iniciativy EOSC z celé Evropy se ve dnech 20. - 22. 9. setkali ve španělském Madridu. Na EOSC Sympoziu 2023 diskutovali budoucí kroky, priority a směřování iniciativy také zástupci EOSC v České republice.

3. 10. 2023 Marie Hošťálková

Bez popisku

Evropská iniciativa EOSC si klade ambiciózní cíl, a to vytvořit infrastrukturu potřebnou pro rozvoj otevřené vědy, podporu vědecké spolupráce a urychlení výzkumu. O klíčových sděleních EOSC a budoucím směřování a výzvách, kterým vědci a výzkumní pracovníci čelí, diskutovali zástupci EOSC z celé Evropy na třídenním setkání v Madridu. To se uskutečnilo v rámci předsednictví Španělska v Radě EU. Na letošním sympoziu se sešli zástupci z oblasti vědy, výzkumu a inovací, včetně odborníků na otevřenou vědu a tvůrců politik. Českou republiku na EOSC Sympozium 2023 reprezentovali zástupci z Masarykovy univerzity, která koordinuje projekt EOSC-CZ prostřednictvím Ústavu výpočetní techniky, spolu s kolegy ze sdružení CESNET a IT4I národního superpočítačového centra v Ostravě.

První den sympozia zahájil svým projevem Michael Arentoft, vedoucí oddělení Open Science Generálního ředitelství pro vědu a inovace Evropské komise, na kterého navázal Gonzalo Arévalo, generální ředitel pro Research Planning ze španělského ministerstva pro vědu a inovace. Celý den se nesl v duchu hodnocení už dosažených EOSC úspěchů za poslední rok. Jako výjimečný projekt s už viditelnými výsledky přednášející vyzdvihli rozvoj sdílení dat v oceánském a pobřežním výzkumu, který je klíčový pro všechny přímořské evropské státy.

V rámci panelových diskusí dále účastníci sympozia probíralitechnické aspekty celého EOSC systému, vytvoření kvalitní a také vysoce zabezpečené platformy pro sběr výzkumných dat a zapojení vědecké komunity do činnosti iniciativy EOSC. „Těšíme se na další vývoj EOSC iniciativy napříč Evropou. Následující rok je pro EOSC jako první den v novém domě po několika letech stavění a příprav. A je skvělé vidět, že toto nadšení je univerzální, bez ohledu na to, ve které evropské zemi EOSC realizujeme,“ zhodnotil atmosféru prvního dne Jiří Marek, vedoucí EOSC kanceláře.

O budoucnosti EOSC v Evropě diskutovali prezentující druhý a třetí den sympozia. Tématem panelových diskusí byly konkrétní kroky, které povedou k rozšíření iniciativy ve všech zapojených zemích.Hlavním cílem je dosáhnout vyváženého zapojení mezi regiony v projektu Evropského výzkumného prostoru propojujícího vědce, vědecké instituce a výzkum v Evropě. Ať už jde o výzkum, technologie nebo inovace, každý region má svůj vlastní příběh a perspektivu. Na letošním sympoziu prezentovali své úspěchy a pohled na aktuální vývoj EOSCu v jejich zemi zástupci Chorvatska, Německa, Řecka a Švédska.

Rezonovaly sekce reflektující aktivity EOSC asociace, která usiluje o rozvoj otevřené vědy s cílem vytvářet nové poznatky, inspirovat, vzdělávat a podporovat inovace, dostupnost a transparentnost. Dalšími tématy byly způsoby financování a řízení iniciativy EOSC po roce 2027 anebo nový koncept „EOSC Nodes“. Dle Olgy Bohuslavové, specialistky mezinárodních vztahů Sekretariátu EOSC-CZ přineslo výroční setkání evropské EOSC komunity vhled do fungování celého ekosystému: „Na sympoziu byly nastaveny další kroky pro následujících období. A v neposlední řadě všichni zúčastnění, v onlinu i offlinu, dostali velký prostor vyjádřit zpětnou vazbu na nastíněný vývoj, a tím významně ovlivnit EOSC budoucnost.“

Každoroční EOSC Sympozium je hlavní událostí iniciativy EOSC v Evropě. I když se zástupci iniciativy EOSC v České republice zúčastnili setkání i v minulosti, až letos šlo o jejich plnohodnotné zapojení. V září 2023 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT ČR) schválilo financování projektu „IPs EOSC-CZ“, který tuto iniciativu v Česku zastřešuje. Tím byla iniciativa EOSC CZ oficiálně odstartována. Silná podpora EOSCu v České republice byla na letošním sympoziu potvrzena v neformálních bilaterálních jednání se zástupci EOSC iniciativy z různých členských států. Na EOSC Sympoziu 2023 zástupci z České republiky, Slovenska, Rakouska a Polska dohodli také vzájemnou bližší spolupráci.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.