Úvod do problematiky perzistentních identifikátorů (PIDs)

  • 22. března 2024
    10:00 – 12:00
  • online

Anotace: Perzistentní identifikátory (PIDs) jsou základním stavebním kamenem k naplňování FAIR principů. Jejich efektivní využívání může výrazně zjednodušit sdílení výsledků výzkumu. Školení vysvětlí, co jsou perzistentní identifikátory, představí jejich typy a vysvětlí jejich využití v různých fázích výzkumného cyklu. Bude představena podpora zavádění perzistentních identifikátorů na národní úrovni do českého prostředí výzkumu, vývoje a inovací. Lektorky se dále zaměří detailněji na představení identifikátoru výzkumníků a výzkumnic ORCID iD a na to, jak ho lze nejlépe využít ve vědecké kariéře.

Přínos pro účastníky: Účastníci školení získají základní pochopení role perzistentních identifikátorů v systému vědecké komunikace. Dozvědí se o tom, jak je implementace identifikátorů v České republice podporována. Naučí se prakticky, co nejlépe pro své potřeby využít identifikátor osob – výzkumníků a výzkumnic ORCID iD.

Úroveň: začátečník

Jazyk: čeština

Předpoklady: zájem o komunikaci v oblasti vědy a výzkumu

Lektorky:
Mgr. Petra Černohlávková, Národní technická knihovna,
 https://orcid.org/0000-0001-8683-6156

Mgr. Hana Heringová, Národní technická knihovna,
 https://orcid.org/0000-0002-2962-3936

Záznam:

Mgr. Petra Černohlávková

Mgr. Petra Černohlávková je vedoucí Centra repozitářů a metadatové podpory, jež je součástí Národní technické knihovny. Její působení v NTK zahrnuje také roli odborné garantky klíčové aktivity projektu CARDS zaměřené na metodickou podporu práce s metadaty a perzistentními idenfikátory. Rovněž působí jako vedoucí pracovní skupiny EOSC CZ Metadata a jako vyučují v rámci Data steward kurzu pod Ústavem informačních studií a knihovnictví (FF UK).

Mgr. Hana Heringová

Mgr. Hana Heringová vede Národní centrum pro perzistentní identifikátory, které od roku 2023 funguje pod Centrem repozitářů. Je spolupředsedkyní zájmové skupiny pro národní strategie PIDs pod Research Data Alliance a spolupředsedkyně expertní skupiny pro zapojení komunit pro Evropu, blízký Východ a Afriku registrační agentury DataCite.

Nyní se obě také intenzivně věnují přípravě mezinárodní konference PIDfest jako předsedkyně řídícího výboru.

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.