Systémy pro Národní repozitářovou platformu (NRP)

  • 22. listopadu 2023
    14:00 – 15:15
  • online

Seminář má za cíl v první části vysvětlit, co je to repozitář a jak funguje. Dozvíte se, proč dávat data do repozitáře, jak je tam uložit a vyplnit metadata, informace k licencím, verzování, citacím a další. Dále představíme systémy, které budou tvořit základní implementace NRP : CLARIN-DSpace, ASEP-ARL a CESNET-Invenio. Před závěrečnou diskusí představíme celkovou architekturu a rozvojové plány NRP.

Přínos pro účastníky: Účastníci semináře se dozví informace, které jim pomohou se zorientovat v problematice budování Národní repozitářové platformy z pohledu budoucího uživatele a částečně i správce repozitáře.

Úroveň: začátečník

Jazyk: čeština

Předpoklady: Seminář je určen především aktivním členům pracovních skupin EOSC-CZ a vědcům, kteří pracují s daty.

Lektoři: David Antoš (Technická architektura NRP), Pavel Straňák (Repozitáře, CLARIN-DSpace), Miroslav Šimek (Platforma Invenio), Jana Doleželová (Datový repozitář ASEP/ARL)

Prezentace ze semináře:

Záznam:

David Antoš

David Antoš je vedoucím oddělení datových úložišť na CESNETu a v rámci EOSC-CZ vede pracovní skupinu Architektura národní datové infrastruktury, která má za cíl návrh a architektonický dohled nad implementací Národní datové infrastruktury.

Pavel Straňák

Pavel Straňák je výzkumný pracovník na Ústavu formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Jako vědecký tajemník výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ se podílel na vytvoření několika data setů, které jsou volně dostupné v repositáři LINDAT-Clarin.

Miroslav Šimek

Miroslav Šimek je architektem národního metadatového adresáře, od začátku století se pohybuje v prostředí formátů pro výměnu dat mezi systémy.

Jana Doleželová

Jana Doleželová je zaměstnána v Knihovně Akademie věd ČR, kde se věnuje vývoji repozitáře ASEP, který nabízí autorům z AV dlouhodobě a bezpečně archivovat data.

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.