Řízené slovníky/ontologie v ČR, jak fungují, kde je najít, číselníky ČÚZK, ČSÚ aj.

  • 26. února 2024
    9:30 – 11:45
  • online

Anotace: Řízené slovníky a ontologie jsou jedním ze základních nástrojů pro zajištění sémantické interoperability informačních systémů. Mj. i jejich pomocí se dosahuje žádoucí standardizace a harmonizace metadatového popisu dokumentů a informačních objektů. Školení je zaměřeno na vysvětlení základních principů, struktury a funkcí řízených slovníků a ontologií, pozornost je věnována i jejich typologii, metodologii jejich využívání a implementace v informačních systémech vědy a výzkumu. Obecné principy jsou představeny na konkrétních příkladech a pro vybrané tematické oblasti a domény jsou vybrány ukázky systémů v podobě tezaurů, klasifikací, číselníků a ontologií.

Přínos pro účastníky: Účastníci školení získávají komplexní vhled do dané problematiky, jsou schopni rozpoznat jednotlivé typy řízených slovníků a ontologií, dokáží posoudit jejich strukturu a vhodnost jejich užití pro jednotlivé typy informačních procesů, dokáží je využívat při základním tematickém vyhledávání.

Úroveň: začátečník

Jazyk: čeština

Předpoklady: Absolvované přednášky o metadatech I a II, nebo zhlédnutý záznam.

Lektor: Josef Schwarz

Záznam:

Josef Schwarz

Josef Schwarz (*1974) se dlouhodobě zabývá problematikou pořádání informací, věcného zpracování a vyhledávání dokumentů především z metodologického a praktického hlediska; v této oblasti se podílí na realizaci projektů, přednáší a poskytuje konzultace. V současnosti pracuje jako digitální kurátor v Centru informačních technologií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v projektu LINDAT/CLARIAH-CZ.

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.