Pilotování “Data Stewardship” kurzu pro doktorandy

  • 23. listopadu 2023
    9:30 – 14:00
  • online

Kurz je zaměřen na úsek institucionální agendy, která se zabývá problematikou přenositelných dovedností v rámci doktorského vzdělávání. Cílem přednášek v rámci kurzu je předat účastníkům zejména z vysokoškolských institucí zkušenosti z pilotování kurzu “DocEnhance Data Stewardship" zaměřeného na správu výzkumných dat do kurikula doktorského studia na VŠCHT Praha a PřF UK. Kurz "DocEnhance Datastewardship” je přizpůsoben především potřebám začínajících doktorandů a kombinuje teoretický obsah s praktickým cvičením a možnou mezisektorovou spoluprací. Doktorandy provede všemi kroky správy výzkumných dat, od hledání relevantních dat až po publikaci datasetu. Jedná se o velice praktický kurz pro zlepšení povědomí o Open Science, FAIR, RDM a tím podporuje zlepšení integrity výzkumu již na začátku vědecké kariéry.

Data Stewardship kurz pro doktorandy je mezinárodně využívaný kurz, který byl připraven jako Open Education Resources v rámci EU H2020 projektu DocEnhnace a je široce využitelný pro vysokoškolské a vědecké instituce, které si ho mohou přizpůsobit pro své účely. https://docenhance.eu

Přínos pro účastníky: Účastníci se seznámí s kurzem “DocEnhance Data Stewardship". Zjistí, jaké přínosy nabízí pro jejich vlastní instituci a vzdělávání doktorandů, jakými nástroji a postupy kurz implementovat, organizovat, komunikovat a propagovat. Zároveň jim budou předány příklady dobré a špatné praxe na základě již proběhlé implementace na VŠCHT a PřF UK.

Úroveň: středně-pokročilý

Jazyk: čeština

Předpoklady: Ideálním účastníkem je člověk, který má na starosti agendu/podporu doktorského studia na konkrétní instituci, či profesi tomu příbuznou.

Lektor: Eva Hnátková, Martin Schätz, Mili Losmanová

Registrace byla ukončena.

Záznam:

Eva Hnátková

Eva Hnátková je Open Science koordinátorka v NTK a na VŠCHT Praha. Zabývá se implementaci evropských standardů, zejména v oblasti Open Science, do národního a institucionálního prostředí.

Martin Schätz

Martin Schätz je BioImage Analyst v core facility PřF UK a dělá podporu pro tvorbu DMP na VŠCHT Praha. Jako lektor pilotoval a i nadále vyučuje v DocEnhance Data Stewardship kursu na VŠCHT Praha.

Mili Losmanová

Mili Losmanová pracuje na VŠCHT Praha na pozici PhD Support a má zkušenost s implementací kurzu Data Stewardship.

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.