Výzkumné infrastruktury v měnícím se světě: závěry z konference v Bruselu

Konference "Výzkumné infrastruktury v měnícím se globálním, environmentálním a socioekonomickém kontextu", pořádaná v rámci belgického předsednictví Evropské rady, se konala 4. a 5. června 2024 v Belgické královské knihovně (KBR) v Bruselu. Akce se zaměřila na tři klíčové otázky: Roli výzkumných infrastruktur v měnícím se světě, socioekonomické a environmentální dopady výzkumných infrastruktur a širší ekosystémy zahrnující výzkumné infrastruktury.

14. 6. 2024

Foto: Wikemedia commons

Ředitelka ERA & Innovation na Generálním ředitelství pro výzkum a inovace Evropské komise Anna Panagopoulou zdůraznila mimořádnou roli výzkumných infrastruktur, které poskytují experimentální a datová zázemí na bázi otevřeného přístupu, při řešení pandemie SARS-CoV-2 / Covid-19. Zajištění dostatečného financování vědy a výzkumu se tak stává zásadním požadavkem i s ohledem na složení budoucího Evropského parlamentu po volbách. Panagopoulou dále zdůraznila, že je třeba, aby výzkumné infrastruktury byly flexibilní a dokázaly se přizpůsobit novým politickým prioritám, jako je digitální transformace nebo Green Deal.

Evropský ekosystém výzkumných infrastruktur
Výčet špičkových evropských výzkumných infrastruktur představila Gelsomina Pappalardo z Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI) v čerstvě vydané ESFRI Landscape Analysis 2024. Analýza poskytuje nejen přehled mezinárodních výzkumných infrastruktur ve všech oblastech výzkumu, ale identifikuje i případné budoucí nároky na nové infrastruktury. Analýza akcentuje iniciativu European Open Science Cloud (EOSC) a podporuje rozvoj nových služeb výzkumných infrastruktur.

Význam otevřené vědy pro budoucnost výzkumných infrastruktur
Nepřehlédnutelně úspěšnou výzkumnou infrastrukturou je Evropská laboratoř pro molekulární biologii (EMBL), která letos slaví padesát let od svého vzniku. Generální ředitelka EMBL prof. Edith Heard připomněla kulaté výročí výzkumné infrastruktury, která je pro ni symbolem koncentrace znalostí, talentovaných lidí a excelentní otevřené vědy. Podle prof. Heard mají výzkumné infrastruktury klíčový význam pro podporu mezinárodní spolupráce a řešení globálních výzev. Heard rovněž upozornila na revoluční dopad umělé inteligence na výzkum, ale i nutnost vyvážit otevřenost a bezpečnost při sdílení dat.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.