Česká iniciativa EOSC na National Tripartite Event v Polsku: Olga Bohuslavová sdílela zkušenosti z Česka

V listopadu se polský Krakov stal dějištěm National Tripartite Event Poland. Ústředním tématem v pořadí druhého setkání bylo „Open Science for Better Science“. Prezentující ve svých přednáškách nabídli rozmanité pohledy na koncept otevřené vědy. Diskuse obohatila i Olga Bohuslavová, specialistka pro mezinárodní spolupráci z českého Sekretariátu EOSC CZ. Ta na setkání sdílela zkušenosti s iniciativou European Open Science Cloud (EOSC) v českém prostředí

29. 11. 2023 Marie Hošťálková

Bez popisku

Polský Krakov opět po roce přivítal účastníky National Tripartite Event Poland, který se konal ve dnech 6. a 7. listopadu. Tuto akci pořádala polská vládní agentura Narodowe centrum nauki pod záštitou Ministerstow Edukacji i Nauki. Letošní téma „Open Science for Better Science“ umožnilo posluchačům prozkoumat tzv. otevřenou vědu z různých perspektiv. Přednášející ve svých vystoupeních zdůraznili nutnost podporovat otevřenou vědu a její principy ve světě výzkumu a inovací, neboť sdílení poznatků vyvolává stále řadu otázek.

Během dvoudenního programu se přednášející a diskutující zaměřili zejména na aktuální stav iniciativy EOSC v tzv. "widening countries", tedy zemí nacházejících se v regionech s nižším finančním zázemím pro rozvoj výzkumu a inovací. První den se účastníci věnovali tématu tripartitní spolupráce mezi Evropskou komisí a organizací EOSC Association a EOSC Steering Board. Diskutovalo se také o začlenění open science v Polsku do kontextu rozvoje evropské iniciativy EOSC. Účastníci si navzájem sdíleli cenné zkušenosti z jednotlivých zemí a koordinovali další směřování celé iniciativy.

Hned třikrát na National Tripartite Event Poland vystoupila Olga Bohuslavová, specialistka pro mezinárodní spolupráci zastupující český Sekretariát EOSC CZ. Jako přednášející se zaměřila na výzvy, kterým čelí česká iniciativa EOSC, popsala cíle projektu a vysvětlila fungování mezinárodní spolupráce. V rámci pondělní panelové diskuse, kde účastníci analyzovali stávající agendu EOSC a otevřené vědy, neboli open science, na národních i institucionálních úrovních, Bohuslavová zdůraznila: „Klíčem k funkčnímu a dlouhodobě udržitelnému EOSC je poskytování vědcům kvalitních a efektivních služeb v oblasti open science, spolu s dodržováním a uplatňováním principů open science na různých úrovních v rámci výzkumného ekosystému.“

V úterý pak v rámci sekce „EOSC Regional Round Table“ představila česká zástupkyně aktuální dění iniciativy EOSC v České republice. A následně se zúčastnila interaktivní diskuze zaměřené na budoucnost iniciativy v kontextu již výše zmíněných widening countries. „EOSC může být kvalitně implementován nejen finanční podporou v iniciační fázi na národní i institucionální úrovni, ale především budováním kvalitního open science ekosystému jako celku,“ dodala Bohuslavová.

Akce se konala také v online prostředí. Diskutující se během online konferencí věnovali nejen otevřené vědě, ale také financování vědy, rozvoji vědeckých projektů a výzkumných infrastruktur.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.