Setkání realizačního týmu Národní repozitářové platformy (NRP) v Praze

Ve dnech 25. a 26. června 2024 se v Praze konalo důležité setkání všech jedenácti zapojených partnerů projektu Národní repozitářové platformy pro výzkumná data (NRP), který je součástí iniciativy EOSC (European Open Science Cloud) v České republice. Hlavním cílem setkání byla, prezentace dosavadních pokroků, sdílení klíčových informací a plánů na další období, ale také lepší vzájemné poznání kolegů, kteří se často setkávají pouze v online prostředí.

3. 7. 2024 Dominika Králiková

Bez popisku

Program odstartoval v úterý 25. června setkáním týmů jednotlivých klíčových aktivit projektu NRP a pokračoval neformálním setkáním s večeří, kde měli členového realizačního týmu možnost navzájem diskutovat a lépe se vzájemně poznat. To bylo zvláště důležité, protože se na projektu podílí více jak 100 členů napříč Českou republikou. Oficiální program byl zahájen 26. června ranní registrací účastníků a pokračoval celý den až do 16:00 hodin. Zahájení se ujal Luděk Matyska, který představil základní informace o projektu, co projekt přinese a jeho vazbuna celou iniciativu EOSC CZ. Následovaly prezentace jednotlivých klíčových aktivit projektu, kde zástupci konkrétních týmů detailně představili cíle a plány svých aktivit.

Ondřej Prančl, projektový manažer projektu NRP, zdůraznil význam setkání: „Táto událost byla vítanou příležitostí pro členy projektu ze všech zapojených partnerských institucí k osobnímu setkání. Tento projekt má potenciál zásadně transformovat správu výzkumných dat v České republice a poskytnout vědecké komunitě nástroje a infrastrukturu v souladu s principy FAIR.

Důležitou součástí programu byly pro realizační tým NRP i organizační témata. Bylo představeno společné zázemí iniciativy EOSC CZ, kdy tým ze Sekretariátu EOSC CZ představil interní dokumentové prostředí projektu, dále vizuální styl a webovou prezentaci iniciativy a použití v jednotného vizuálního stylu iniciativy napříč projekty. Následně byl účastníkům přiblížen monitoring iniciativy EOSC CZ, společně s prvním náhledem iniciativy EOSC CZ v číslech. Kromě toho byl prostor věnován i administrativním a procesním otázkám projektu, které představil Ondřej Prančl.

Odpolední část programu se věnovala plánu služeb NRP (tzv. „Roadmapě NRP“) a tématu přímého napojení různých laboratorních přístrojů na budoucí repozitáře budované v rámci NRP. Setkání bylo zakončeno prezentací Michala Lorenze o jednom z pilotních repozitářů projektu NRP, HUMELab, který má za cíl otestovat připravovaná národní řešení v reálném provozu.


Projekt Národní repozitářová platforma pro výzkumná data (NRP) se zaměřuje na podporu iniciativy EOSC v České republice. NRP tvoří klíčovou součást Národní datové infrastruktury (NDI). Cílem projektu je konsolidovat roztříštěné výzkumné datové prostředí, poskytovat vědcům nástroje a zázemí pro správu dat dle principů FAIR, a zajistit spolehlivé úložiště a repozitáře. Součástí projektu je také vývoj a implementace řešení pro plánování správy dat, technická a metodická podpora a koordinovaná vzdělávací podpora, což přispěje ke zlepšení kvality správy výzkumných dat a zvýší konkurenceschopnost české vědy na mezinárodní úrovni.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.