EOSC CZ na INFORM EU: evropští komunikační experti se seznámili s unikátní českou iniciativou

V ostravské metropoli se sešli specialisté na komunikaci evropských projektů. Páté plenární zasedání Evropské komise „INFORM EU“ se poprvé uskutečnilo v České republice. Na listopadové konferenci vystoupili také zástupci české iniciativy European Open Science Cloud (EOSC), a to na pozvání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Jiří Marek a Marie Hošťálková mezinárodnímu publiku vysvětlili podstatu iniciativy EOSC, její cíle a také jak se staví komunikace projektu, který přesahuje hranice Česka.

1. 12. 2023 Marie Hošťálková

Bez popisku

Data, transparentnost a komunikace. To byla hlavní témata plenárního zasedání INFORM EU v industriálním prostředí areálu Dolních Vítkovic v Ostravě. Třídenní zasedání, probíhající od 14. do 16. 11., nabídlo nejen přednášky předních evropských expertů na komunikaci dat, ale také představení významných evropských projektů překonávající hranice jednotlivých států. Jako významný projekt reprezentující Českou republiku na této akci vybralo MŠMT projekt EOSC-CZ, který je prvním projektem ve skupině dalších projektů plánovaných na podporu evropské iniciativy EOSC v České republice. Ta je v rámci Operačního programu Jana Amose Komenského označena jako operace strategického významu.

„EOSC-CZ je projekt, který doposud v České republice nemá obdoby. Naším cílem je propojit již existující vědecké komunity a vytvořit systém pro ukládání a sdílení dat. V dnešní době se výzkum vyvíjí rychlým tempem, a právě iniciativa EOSC má za cíl vědcům a vědeckým organizacím usnadnit přístup k datům obecně," uvedl Jiří Marek, vedoucí Sekretariátu EOSC CZ, během svého vystoupení před mezinárodním publikem v multifunkční aule haly Gong. Přítomným vysvětlil důležitost projektu pro českou i mezinárodní vědu a sdílel, jakým výzvám jeho tým čelí při zavádění nové iniciativy do českého prostředí. Marek také přiblížil posluchačům, proč je pro vědce důležité sdílet data, a zároveň upozornil, že otevřenost ve vědeckém prostředí někdy naráží na odpor. "I když stále čelíme otázkám ohledně bezpečnosti sdílení dat a jejich otevřené komunikace, nevzdáváme se. První rok projektu EOSC-CZ ukazuje, že spolupráce přesahující odborné obory pracovních skupinách je úspěšná," zdůraznil Marek.

Na jeho výstup v sekci Communicating flagship projects: examples from the ground navázala Marie Hošťálková, specialistka PR & marketingu Sekretariátu EOSC CZ. Do své přednášky vtáhla i přítomné posluchače otázkou, jak si představují komunikaci s vědci. Hošťálková uvedla: "Spolupráce s vědci je fantastická, ale zároveň přináší mnoho výzev. Hlavním cílem vědců je přispět k lepšímu světu, a proto musí komunikace s nimi být jasná a přímočará. Jejich cílem je dělat vědu, nikoli komunikovat. Skvěle nám fungují případy dobré praxe, kde prezentujeme vědce, kteří pracují s daty, nebojí se je sdílet, a naopak to sdílení vnímají jako svoji silnou stránku. A na tom je založena komunikace projektu EOSC-CZ. Na příkladech dobré praxe a příbězích.“ Dále vysvětlila, proč mají sociální sítě své místo v komunikaci vědeckých projektů. A v závěru zdůraznila, že stavět komunikaci projektu takové velikosti vyžaduje čas a velkou dávku trpělivosti: „Jak se říká, ani Řím nebyl postaven za den. A tady to platí bez výjimky.“


INFORM EU

INFORM EU představuje celoevropskou síť odborníků, kteří se specializují na komunikaci a jsou odpovědní za prezentaci investic ze strany Evropské unie a členských států v rámci společného řízení. Síť se zaměřuje na osm fondů, které spravuje Evropská unie. Hlavním účelem INFORM EU je posilovat odbornost členských států a regionů v oblasti komunikace, zvyšovat viditelnost a transparentnost činnosti EU. Zároveň vytváří platformy pro účinnou spolupráci mezi Evropskou komisí a programy EU. Pro subjekty zapojené do komunikace programů EU představuje INFORM EU klíčové fórum a prostor pro sdílení informací, umožňující efektivní propojení mezi různými aktéry na evropské úrovni.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.