Hledáme nové kolegy

Chcete se stát součástí Sekretariátu EOSC-CZ? Hledáme nadšence pro vědu, ať jsou to zapálení vědci, marketingoví specialisté nebo odborníci na vzdělávání. Pomozte nám vybudovat otevřený vědecký prostor, který podporuje spolupráci a sdílení dat mezi výzkumníky napříč různými vědeckými disciplínami.

 

20. 10. 2023

Bez popisku

Analytik/analytička EOSC CZ

Náplň práce:

 • tvorba analýz v socio-ekonomické oblasti
 • metodické a provozní dopady implementace EOSC v ČR
 • příprava klíčového odborného zázemí pro rozvoj PS EOSC CZ
 • hledání trendů ve správě dat a jejich následná implementace a testování
 • příprava analýz a evaluací implementace EOSC v ČR včetně návrhu monitoringu NDI a sledování klíčových a podpůrných indikátorů

Více informací o nabídce.

Specialista/specialistka pro komunikaci EOSC CZ

Náplň práce:

 • příprava a realizace komunikační strategie v rámci projektu EOSC-CZ
 • příprava vizuálních prvků a správa marketingových kanálů
 • organizace akcí a partnerských spoluprací
 • rozvoj spolupráce se specialisty na národní i mezinárodní úrovni
 • provoz národního portálu EOSC v ČR
 • vyhodnocování kampaní a „business analytics“

Více informací o nabídce.

Tajemník/tajemnice pracovních skupin EOSC CZ

Náplň práce:

 • budování a rozvoj výzkumné a odborné komunity kolem správy výzkumních dat v daném oboru/zaměření
 • infomovanost členů v oblasti správy výzkumných dat
 • podpora systematické a efektivní mezioborové spolupráce výzkumných oblastí zastoupených v příslušné PS EOSC CZ
 • analýza standardů a zvyklostí v dílčích oborech a příprava návrhů rozvoje správy výzkumných dat ve spolupráci s Analytickým týmem EOSC CZ

Více informací o nabídce.

Senior specialista/specialistka školení a vzdělávání

Náplň práce:

 

 • odpovědnost za chod Školicího centra EOSC-CZ a vedení týmu zaměřeného na organizaci školení a vzdělávací aktivity a za organizaci národních a mezinárodních akcí pořádaných v rámci projektu včetně podpory celkové koncepce vzdělávání v oblasti managementu vědeckých dat v ČR
 • zodpovědnost za dosažení schválených výstupů Školicího centra v rámci plánovaného času, rozpočtu a v odpovídající kvalitě
 • průběžná analýza rizika Školicího centra, plánování opatření, zajišťování případné zavedení a aktivná komunikace s hlavním manažerem projektu
 • definování obsahu školení ve spolupráci s pracovními skupinami, jejich tajemníky, školiteli a ostatními partnerskými projekty
 • systematické vyhledávání školení v oblasti Open Science a FAIR data v zahraničí a zajišťování jejich diseminaci v ČR. V případě, že neexistuje potřebné školení jinde, zajištění jejich přípravu a realizaci (zejména na obecná témata politik Open Science a FAIR Data)

Více informací o nabídce.​


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.