Hledáme nové kolegy

Chcete se stát součástí Sekretariátu EOSC CZ? Hledáme nadšence pro vědu, ať jsou to zapálení vědci, marketingoví specialisté nebo odborníci na vzdělávání. Pomozte nám vybudovat otevřený vědecký prostor, který podporuje spolupráci a sdílení dat mezi výzkumníky napříč různými vědeckými disciplínami.

 

20. 10. 2023

Bez popisku

Analytik/analytička EOSC CZ

Náplň práce:

 • tvorba analýz v socio-ekonomické oblasti
 • metodické a provozní dopady implementace EOSC v ČR
 • příprava klíčového odborného zázemí pro rozvoj PS EOSC CZ
 • hledání trendů ve správě dat a jejich následná implementace a testování
 • příprava analýz a evaluací implementace EOSC v ČR včetně návrhu monitoringu NDI a sledování klíčových a podpůrných indikátorů

Více informací o nabídce.

Specialista/specialistka pro komunikaci EOSC CZ

Náplň práce:

 • příprava a realizace komunikační strategie v rámci projektu EOSC-CZ
 • příprava vizuálních prvků a správa marketingových kanálů
 • organizace akcí a partnerských spoluprací
 • rozvoj spolupráce se specialisty na národní i mezinárodní úrovni
 • provoz národního portálu EOSC v ČR
 • vyhodnocování kampaní a „business analytics“

Více informací o nabídce.

Tajemník/tajemnice pracovních skupin EOSC CZ

Náplň práce:

 • budování a rozvoj výzkumné a odborné komunity kolem správy výzkumních dat v daném oboru/zaměření
 • infomovanost členů v oblasti správy výzkumných dat
 • podpora systematické a efektivní mezioborové spolupráce výzkumných oblastí zastoupených v příslušné PS EOSC CZ
 • analýza standardů a zvyklostí v dílčích oborech a příprava návrhů rozvoje správy výzkumných dat ve spolupráci s Analytickým týmem EOSC CZ

Více informací o nabídce.

Senior specialista/specialistka školení a vzdělávání

Náplň práce:

 

 • odpovědnost za chod Školicího centra EOSC CZ a vedení týmu zaměřeného na organizaci školení a vzdělávací aktivity a za organizaci národních a mezinárodních akcí pořádaných v rámci projektu včetně podpory celkové koncepce vzdělávání v oblasti managementu vědeckých dat v ČR
 • zodpovědnost za dosažení schválených výstupů Školicího centra v rámci plánovaného času, rozpočtu a v odpovídající kvalitě
 • průběžná analýza rizika Školicího centra, plánování opatření, zajišťování případné zavedení a aktivná komunikace s hlavním manažerem projektu
 • definování obsahu školení ve spolupráci s pracovními skupinami, jejich tajemníky, školiteli a ostatními partnerskými projekty
 • systematické vyhledávání školení v oblasti Open Science a FAIR data v zahraničí a zajišťování jejich diseminaci v ČR. V případě, že neexistuje potřebné školení jinde, zajištění jejich přípravu a realizaci (zejména na obecná témata politik Open Science a FAIR Data)

Více informací o nabídce.​


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.